nesset-einarengdal

Publikasjoner 


Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" har som formål å stanse planene om etablering både av det såkalte deponi 2 samt et nasjonalt giftdeponi på Raudsand i Nesset kommune. Samtidig har organisasjonen fokus på opprydding etter tidligere drift. I den forbindelse har vi utarbeidet et hefte som gir en kort innføring i hva vi bygger vår motstand på.
Read More

20 gode grunner til å si NEI

posted on
20 gode grunner til å si NEI
Her finner man en oppstilling av 20 gode grunner til å si NEI til etablering av såvel et deponi for ordinært avfall (deponi 2) som et nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall (det såkalte giftdeponiet).
Read More

Konsekvensutredning og ROS-analyse

posted on
Konsekvensutredning og ROS-analyse
KU og ROS-analyse for nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall. Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand.
Read More