nesset-einarengdal

Publikasjoner 


HØRINGSUTTALELSE

posted on
HØRINGSUTTALELSE
Her finner du den komplette høringsuttalelsen som organisasjonen til "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" har levert inn til Nesset kommune vedr. "Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand".
Read More
Organisasjonen "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" har som formål å stanse planene om etablering både av det såkalte deponi 2 samt et nasjonalt giftdeponi på Raudsand i Nesset kommune. Samtidig har organisasjonen fokus på opprydding etter tidligere drift. I den forbindelse har vi utarbeidet et hefte som gir en kort innføring i hva vi bygger vår motstand på.
Read More

20 gode grunner til å si NEI

posted on
20 gode grunner til å si NEI
Her finner man en oppstilling av 20 gode grunner til å si NEI til etablering av såvel et deponi for ordinært avfall (deponi 2) som et nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall (det såkalte giftdeponiet).
Read More

Konsekvensutredning og ROS-analyse

posted on
Konsekvensutredning og ROS-analyse
KU og ROS-analyse for nasjonalt behandlingsanlegg og deponi for uorganisk farlig avfall. Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand.
Read More