nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Giftdeponi på Raudsand – er det risikofylt og angår det oss?

Giftdeponi på Raudsand – er det risikofylt og angår det oss?

  • 18.07.2017 09:03:00
I forrige uke kom nyheten om at Miljødirektoratet har gitt Bergmesteren Raudsand AS ny og endelig frist for gamle pålegg om opprydding og etterdrift av det såkalte deponi 1. Dette mener organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» aktualiserer og underbygger den kritikk som vi har rettet mot utbyggeren rundt dagens drift, søknaden om utvidelse av dagens drift (deponi 2) og ikke minst den planlagte etablering et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall (det såkalte giftdeponiet).
Les mer
Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet

  • 30.06.2017 08:15:00
Romsdals Budstikke 30.06.17 under «Ordet fritt» Innlegg på «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» sitt møte 30.05.17
Les mer
Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

Uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand

  • 20.06.2017 11:35:00
I sitt møte 14. juni 2016 behandlet kommunestyret uttalelse til høring om deponi for ordinært avfall på Raudsand. Vedtaket samt forutgående innstilling fra rådmannen og økonomi- og planutvalget ble oversendt Miljødirektoratet som Sunndal kommunes høringsuttalelse. I uttalelsen inngikk også vedtak om at kommunestyret ber administrasjonen forberede en forespørsel til Riksrevisjonen om forvaltningsrevisjon av klima- og forurensingsdirektoratets behandling og oppfølging av deponiene på Raudsand.
Les mer
Kritisk til deponi

Kritisk til deponi

  • 16.06.2017 23:47:00
Driva 16.06.2017: Planavdelinga i fylkeskommunen meiner eit avfallsdeponi på Raudsand harmonerer dårleg med det reiselivsnæringa og oppdrettsnæringa marknadsfører seg på. Både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer
Massiv motstand mot deponisøknad

Massiv motstand mot deponisøknad

  • 16.06.2017 11:11:00
Uvanleg mange har levert uttale, og dei aller fleste er negative til deponiplanen. Enda fleire uttalar er på gang; Miljødirektoratet har gitt fleire utvida frist.
Les mer