nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Giftdeponi på Raudsand – stadig nye risikomomenter fremkommer. Hva mer trenger våre politikere og ansvarlige myndigheter å vite før de setter en endelig stopper for planene?

Giftdeponi på Raudsand – stadig nye risikomomenter fremkommer. Hva mer trenger våre politikere og ansvarlige myndigheter å vite før de setter en endelig stopper for planene?

  • 01.09.2017 12:00:00
I den siste tiden har det stadig kommet ny informasjon som aktualiserer og underbygger vår mot-stand mot Bergmesteren Raudsand AS deres planlagte etableringer av avfallsdeponi. Våre politikere og besluttende myndigheter må innse at risikoen for miljøet og for fremtidsrettede næringer er for stor til at vi kan tillate dette eksperimentet.
Les mer
– Ikke mer gift til Nesset

– Ikke mer gift til Nesset

  • 23.08.2017 12:05:00
– Å pøse på med mer farlig avfall og gifter i et deponi på Raudsand, er uaktuelt. Fremskrittspartiet sier nei til deponiet, og vil heller arbeide for å få ryddet opp i gamle synder i Bergmesteren, sier Sylvi Listhaug.
Les mer
– Vi er veldig skeptiske

– Vi er veldig skeptiske

  • 21.08.2017 11:45:00
Regionsjef Knut A. Hjelt i Sjømat Norge Havbruk Midt er sterkt skeptisk til Bergmesteren Raudsands planlagte utfylling i sjøen.
Les mer
- Det er skremmende

- Det er skremmende

  • 16.08.2017 09:06:00
- Vi vet ikke hva som er dumpet, hvor det er dumpet og mengden avfall som er dumpet. Det sier Ola Øverlie. Han og Chiara Isola er hovedpersonene bak en ny rapport på 214 sider om risikoen for arbeidstakere og miljø ved Bergmesteren Raudsands søknad om deponi.
Les mer
Giftdeponi på Raudsand – er det risikofylt og angår det oss?

Giftdeponi på Raudsand – er det risikofylt og angår det oss?

  • 18.07.2017 09:03:00
I forrige uke kom nyheten om at Miljødirektoratet har gitt Bergmesteren Raudsand AS ny og endelig frist for gamle pålegg om opprydding og etterdrift av det såkalte deponi 1. Dette mener organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» aktualiserer og underbygger den kritikk som vi har rettet mot utbyggeren rundt dagens drift, søknaden om utvidelse av dagens drift (deponi 2) og ikke minst den planlagte etablering et nasjonalt deponi for uorganisk farlig avfall (det såkalte giftdeponiet).
Les mer