nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


Senterpartiet i Molde

Senterpartiet i Molde

Det har versert rykter om at Senterpartiet har snudd i deponisaken i forbindelse med forhandlinger om ny politisk ledelse i Molde. For oss er det vanskelig å feste lit til dette da Senterpartiet har vært veldig klart og tydelig imot deponi. På bakgrunn av info vi har mottatt, står Senterpartiet fullt og helt på sine tidligere vedtak imot deponi.

Share