nesset-einarengdal

Aktuelt – et giftfritt Nesset!

Organisasjonen «JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET» har som formål å stoppe planene for etablering av deponi for farlig uorganisk avfall på Rausand. I tillegg er det planer om ytterligere utvidelser av dagens drift, det såkalte deponi 2, som også må stanses. Organisasjonen vil samtidig ha fokus på opprydding etter tidligere drift.


– Ikke mer gift til Nesset

– Ikke mer gift til Nesset

AVFALLSDEPONI UAKTUELT– Jeg vil jobbe mot planene for deponi for lagring av farlig avfall på Raudsand, sier Fremskrittspartiets toppkandidat til stortingsvalget, Sylvi Listhaug. Foto: Thomas Rasmus Skaug Foto: SKAUG, THOMAS RASMUS

– Å pøse på med mer farlig avfall og gifter i et deponi på Raudsand, er uaktuelt. Fremskrittspartiet sier nei til deponiet, og vil heller arbeide for å få ryddet opp i gamle synder i Bergmesteren, sier Sylvi Listhaug.

Fremskrittspartiets førstekandidat, Sylvi Listhaug, sier til Romsdals Budstikke at partiet i Møre og Romsdal sier nei til planene om et deponi for farlig avfall i fjellet Bergmesteren på Raudsand.

– Jeg kommer til å jobbe for at dette deponiet for farlig avfall ikke skal komme til Nesset, sier Listhaug.

Nasjonalt avfallsdeponi

Det er selskapet Bergmesteren Raudsand som har lagt fram planer om et deponi i fjellhaller inne i fjellet Bergmesteren. Et slikt anlegg er lansert som et nasjonalt mottak for farlig avfall når dagens deponi på Langøya er fylt.

Verdifullt naturområde

– Jeg har satt meg inn i historien om det som har skjedd på Raudsand tidligere. For meg, som representant for Møre og Romsdal, er planene om et stort deponi av farlig avfall uforenlig med de store verdiene som området representerer med fjorden og reiselivet. Dette er et så fantastisk område av landet at vi ikke kan ta risiko om mer forurensing. Det bør ganske enkelt ikke lagres mer avfall på Raudsand. Det er fylkespartiet i Fremskrittspartiet enig om, sier Sylvi Listhaug.

Hun har merket seg at det er kraftig lokal motstand mot å få avfallsdeponiet lagt til Brevik i Telemark, og at det er lokal motstand på Raudsand mot å få lagt farlig avfall-deponiet lagt dit.

Hva mener Arbeiderpartiet?

Listhaug etterlyser hva de andre partiene som stiller til valg, mener om deponiplanene på Raudsand.

– Else-May Botten i Arbeiderpartiet stilte et spørsmål til miljøvernministeren 9. mars i år om framdrifta når det gjaldt deponiet. Svaret kom 16. mars. Etter det har det vært helt stille fra Arbeiderpartiet. Er Botten og Arbeiderpartiet for etablere et nasjonalt deponi for farlig avfall på Raudsand? Jeg mener det er viktig for velgerne å få vite hva Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal mener, sier Sylvi Listhaug. Nasjonalt avfallsdpon

Frp gjør det klart at representantene fra Møre og Romsdal vil kjempe mot et nytt deponi på Raudsand.

Vil rydde opp

– Hva vil Fremskrittspartiet gjøre i denne saka?

– Å pøse på med mer avfall og gift i et deponi på Raudsand, er uaktuelt. Vi vil arbeide mot deponiplanene, men vi skal også arbeide for å få ryddet opp etter gamle miljøsynder som har foregått på Raudsand, sier Sylvi Listhaug.

Kilde: Romsdals Budstikke / Richard Neergård 21.08.17

Share